TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

    T e l :   (0362) 311 57 00

    Faks : (0362) 311 57 58

MEDYA İLETİŞİM BÜROSU

    T e l :   (0362) 311 57 00

    Faks :   (0362) 311 57 85

GÜNÜN MENÜSÜ
RESMİ KURUMLAR

SAMSUN ROMATEM FİZİK TEDAVİ ve ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ

  TARAFLAR

   Hizmet Veren Merkez: Romatem Fizik Tedavi ve Özel Sağlık Hizmetleri Tic. AŞ.

   Hizmet Alan Merkez: Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı

   SÖZLEŞMENİN KONUSU

   Madde -1)

       T.C Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı kurum çalışanı, eş, çocuk, anne, baba, kardeşlerin genel sağlık hizmetleri.

   SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

   Madde -2)

       Sözleşme kapsamı iki ayrı bölümden oluşmaktadır:,

       1. Bölüm: Kurumun Hastaneye vereceği isim listesi kapsamı kişiler;

       Kurum çalışanı, eş , çocuk, anne, baba ve kardeşlerini hastaneye getirdiğinde, kurum kimlik kartını hasta kayıt görevlisine ibraz edip hizmet almaya başlayacaktır.

       2. Bölüm: Hastanenin sunacağı hizmet kalemleri ve ücretlendirme;

       * Hastalara muayene ücretlerinde %15 indirim uygulanacaktır. ( 15 lira katılım payı pariç )

       *Hastanemizde yapılan Tetkik ve Radyolojik işlemlerde %15 indirim.

       *Hastane dışında anlaşmalı kurumlarda gerçekleştirilecek olan işlemlerde %15 indirim.

       * Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon fark ücretlerinde %15 indirim.

       *Yatarak dedavilerde cari fiyatlar üzerinden günlük %15 indirim.

       * Sağlık güvencesi olmayan üye ve 1. derece yakınlarına cari fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

       * Her zaman randevu önceliği sağlanacaktrı.

   FATURA VE ÖDEMELER

       Madde-3)

       *Hasta ödemesi gereken ücretleri işlemin gerçekleşeceği zaman nakit veya kredi kartı ile kasaya öder.

       *Hastaneden işbu sözleşme kapsamında alınan sağlık hizmetleri hususunda kurumun herhangi bir maddi sorumluluğu yoktur.

       Madde-4)

       *İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürrülüğe girer ve bu tarihten itibaren başlayarak bir (1) yıl geçerlidir. Taraflardan biri sözleşmeyi, süre sona ermeden en az bir (1) ay önce yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarda bir yıl daha uzatılmış olur.

       *İş bu sözleşme çift nüsha olarak tanzim edilmiş olup, taraflarca 03.11.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin imzalı bir nüshası Romatem Fizik Tedavi ve Özel Sağlık Hizmetleri Tic. AŞ. de kalacak, sözleşmenin imzalı diğer nüshası da TC Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığında kalacak şekilde tanzim edilmiştir.

       * İndirimler, Atasam Sağlık Grubunun tüm şubelerinde geçerlidir. ( Samsun Atasam & Çarşamba Atasam Tıp Merkezi & Tekkeköy Atasam Tıp Merkezi )

HAVA DURUMU

SAMSUN

SİTEMİZİ
 

kişi ziyaret etmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←